Quotes

Ik ben steeds erg onder de indruk van jullie focus op het welzijn van mensen in organisaties. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Geerhard Bolte Uitgever

Het is niet alleen het gebouw, maar vooral de mensen die werken die het verschil maken!

Lisette Martens Projectinrichter

Toegevoegde waarde zit vaak in de eenvoud van het benaderen van een vraagstuk. Niet enkel herkenbaar, maar ook zeer bruikbaar boek.

André Frijters Stafhoofd Communicatie en HR

10 principes voor samen werken op afstand

Overkoepelend doel is helder en visueel
Aandacht voor inhoud, proces én relatie
Uitspreken – afspreken – aanspreken
Transparant werken
Working out loud
Synchroon en asynchroon
Deep work
Inline samenwerken
De juiste tool voor het doel
Experimenteer, evalueer & leer

De integrale benadering

We zijn vaak in hokjes georganiseerd en belangen staan elkaar nog in de weg, in plaats van dat ze elkaar versterken. Wendbaarder zijn vraagt om nauwe afstemming tussen allerlei disciplines in je organisatie. Maar hoe doe je dat dan? Die hoe-vraag gaat over het inrichten van je organisatie, het vormgeven van processen, de manier van (samen)werken en communiceren en de plek waar gewerkt wordt. IT en hr hebben een belangrijke gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit vorm te geven en te ondersteunen.

We geloven sterk in een model van de integrale benadering: het mens, organisatie en technologie model dat je terugvindt op de binnenkant van de kaft.

In het model bekijken we hybride werken vanuit drie invalshoeken:

  • Mens, wat betekent het voor de medewerkers, welk leiderschap en welk gedrag past daarbij
  • Organisatie, wat betekent het voor jouw organisatievorm, hoe kun je teams en afdelingen anders organiseren
  • Technologie, wat is er nodig op vlak van tools zoals ICT en huisvesting

Informatie over Bas en Gonny

Bas Krikke is adviseur bij work21, bedenker en uitvoerder van veranderstrategieën die hout snijden. Gonny Vink is oprichter en chief happiness officer van work21 en auteur van Leidinggeven op afstand. Samen met hun collega’s schudden ze organisaties, teams en leidinggevenden wakker met de mogelijkheden van nieuwe technologie om in te spelen op de uitdagingen van de huidige tijd.

Na het lezen van dit boek zie je waarschijnlijk overal wel aanknopingspunten om je wendbaarheid te vergroten en meer digitaal op afstand samen te werken. Geen zorgen, er is veel te doen. Begin met de kleine, haalbare aanpassingen. De rest volgt dan vanzelf. We wensen je in elk geval veel inspiratie toe.

Je kunt ons ook beluisteren op de Haystack Goed Bezig podcast (Spotify).