KPI-boom

Specifieke expertise: Lotte Hoveling

Hoe maak je zoiets abstracts als hybride werken meetbaar? Waar begin je en hoe zorg je ervoor dat je het juiste meet? De beste manier om te starten met meten, is aan de hand van kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Maar hoe kom je tot KPI’s en hoe laat je ze aansluiten op de doelen die je als organisatie voor ogen hebt?

De KPI-boom helpt om deze KPI’s gezamenlijk te definiëren. De missie van de organisatie vormt de stam en zo bouw je de boom verder op. Dit doe je aan de hand van een aantal vragen. Uiteindelijk is de boom jullie visuele weergave van KPI’s verdeeld over de strategische doelen van het programma.