De empathy map

Specifieke expertise: Marieke Kuijf

Om je in te leven in je doelgroep(en), gedrag beter te begrijpen en haakjes te vinden voor effectieve interventies. Met de empathy map krijg je meer zicht op waarom medewerkers bepaald gedrag laten zien.

Het veranderweb

Specifieke expertise: Marieke Kuijf

Om focus aan te brengen in je interventies. Om een verandering door te maken, moet er voldoende urgentie zijn om te veranderen. Zijn medewerkers gemotiveerd om te veranderen. Zijn medewerkers ook in staat om te veranderen. Zijn randvoorwaarden voldoende geborgd en is er voldoende lef en ambitie aanwezig. Met het veranderweb beoordeel je waar je grootste uitdaging ligt om de verandering succesvol te laten zijn.