Model voor de wendbare IT-organisatie

Specifieke expertise: Loes van Dril

De IT-organisatie krijgt met een hoop nieuwe vraagstukken te maken. Deze vraagstukken bestrijken uiteenlopende gebieden, die elkaar in meerdere of mindere mate beïnvloeden of zelfs afhankelijk zijn van elkaar. Dat maakt dat een ‘geïsoleerde’ aanpak van de gebieden niet zal leiden tot een succesvolle verandering van IT-afdeling naar het wendbaar organiseren. Een wendbare IT-organisatie moet met deze vraagstukken aan de slag om de balans in een steeds complexer speelveld te bewaren of eerst te herstellen. Maar waar dan te beginnen?

Hiervoor hebben we een model ontwikkeld waarin de besproken vraagstukken terugkomen. Het model bestaat uit vijf succesfactoren (met onderliggende assen) en vier groeiplateaus die de positie per succesfactor aangeven. Per succesfactor bepaal je de huidige positie en natuurlijk de ambitie. Het model geeft richting en focus in interventies om je wendbaarheid als IT-organisatie te vergroten. Een wendbare IT-organisatie die klaar is voor de toekomst!