Urgent-o-meter

Specifieke expertise: Rianne Hamer

Uit de principes las je al: one size fits nobody. Een gemiddeld mens bestaat nou eenmaal niet. Maar een individuele benadering is vaak te duur (denk aan het idee van privéles: zeer effectief maar ook kostbaar). Hier wordt het principieel: zoek eerst naar de meest effectieve adoptiestrategieën en bedenk dan pas hoe dit het meest efficiënt georganiseerd kan worden.

Drijfveren en urgentie

Specifieke expertise: Nick Vreeman

We delen een organisatie ook in naar ‘samenhang in activiteit’, drijfveren (wat motiveert je) of geografie voor de culturele verschillen. Bekijk je kwadranten eens op een andere manier met deze uitleg over drijfveren.